امور مالی

امور مالی

خرید ملک همیشه یکی از مهمترین تصمیماتی است که میگیریم

 

با ما در ارتباط باشید تا بیشتر درمورد رهن کردن ‍که بر اساس نیازها و احتیاجات مختلفی طراحی شده بدانید

و اجازه دهید تا یک پروسه ی رهن شمارا به یک صاحبخانه تبدیل کند

تاحدود ۶۵تا۷۰درصد ارزش  تخمین زده شده که پروژه های تکمیل شده داشته اند تامین مالی میشوند تا ۱۵سال

مدارک مورد نیاز:

.کپی tapu

شماره مالیات ترک.

فرم تقاضا.

کپی از پاسپورت.

شاهدی از توانایی پرداخت.

گواهی برای پرداخت حداقل از 3ماه اخر

موجودی حساب حداقل از 3 ماه اخر

اثبات آدرس فعلی

-لطفا برای اطلاعات بیشتر باما در ارتباط باشید