مشاهده سفرها

مشاهده سفرها 

ایده آل برای مشاهده و امنیت ملک خریداری شده شما در ترکیه

یک سفر برای بازرسی همیشه نیازه..حتی عکس و تماس تلفنی هیچ گاه جایگزین بازدید از نزدیک نمیشوند.هدف ما رساندن شما به رویاییتان بدون هیچ استرسی و نگرانیست.چه قبل از خرید چه حتی بعد از خرید ملک.

وقتیکه شما به یک منطقه برای خرید ملک در آنجا متقاعد میشوید و مطمعن میشوید که مناسب شماست ما امیدوار خواهیم بود که شریک شما شویم.

این مشمول چه چیزهای است؟

-انتقال از فرودگاه و برگشت

-محل اقامت با صبحانه

-ارائه دادن اطلاعات منطقه و املاک

-در صورت نیاز..بازدید حضوری و شخصی از ملک

علاوه بر اینکه به شما در پیداکردن خانه رویاییتان کمک میکنیم شمارا در پروژه های سرمایه گذاری شریک میکنیم

به ما در سفر بازرسی تمام عیار ملحق شوید و محل زندگی ایده آل خودرا  بروی نور خورشید پیداکنید

Ripo Homesخرید آسان و راحت ملک در ترکیه با