Properties in Alanya Houses Apartment

Finansiering

Att köpa en fastighet är ett av de viktigaste beslut vi fattar i våra liv.

Vänligen kontakta oss för mer information om bostadslån, som är utformade för att möta olika behov och önskemål, och låt en bolåneexpert hjälpa dig att bli husägare.

Upp till 65-70% av det uppskattade värdet av det färdiga projektet kan finansieras upp till 15 år.

Nödvändiga handlingar och avgifter:

  • En kopia av Tapu
  • Turkisk skattenummer
  • Ansökningsformulär
  • Kopia på pass
  • Bevis på förmågan att betala
  • Lönebesked från de senaste 3 månaderna
  • Kontoutdrag från de senaste 3 månaderna
  • Bevis på nuvarande adress

Vänligen kontakta oss för mer information!